Fysioterapeut (Sjukgymnast)

Hos oss arbetar leg. fysioterapeuter.
Fysioterapeuterna kan hjälpa dig om du har besvär i rörelse- och stödjeorganen, nervsystemet, andningsorganen och cirkulationssystemet eller lider av psykosomatiska problem och smärta. Fysioterapeutens viktigaste uppgift är att visa sambandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelse kan användas som medel för att leva ett aktivt liv med god livskvalitet. Varje människas individuella förutsättning står i centrum när fysioterapeuter gör sin professionella bedömning.

Information om titeln Fysioterapeut:

Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster och den benämning som ska användas på yrkeskåren i första hand. Titel har skyddats i patientsäkerhetslagen och sjukgymnastexamen har bytt namn till fysioterapeutexamen. Alla nyutexaminerade som ansöker om legitimation får benämningen legitimerad fysioterapeut.
Titeln sjukgymnast förblir en skyddad yrkestitel så länge det finns sjukgymnaster verksamma som väljer att behålla titeln sjukgymnast.

VAR SÖKER DU NÄR VÅRDCENTRALEN ÄR STÄNGD?
Rådgivning och egenvårdsråd
dygnet runt:

Ring sjukvårdsrådgivningen tel 1177
eller gå in på: www.1177.se/skane

Kvällar och helger:

Kvällar, helger och helgdagar hänvisar vi till
Kvälls- och helgmottagningen.
Ring för att boka tid.

Telefontider:
Vardagar: 17.00-20.00
Helger: 10.00-20.00

Tel: 042-406 80 30

Följ hänvisningarna på telefonsvararen.

Mottagningen är öppen till 21.00 men patienterna kan inte komma in utan bokad tid.

Övrig tid hänvisar vi till:

Akutmottagning
Växel: 042-406 10 00

Vid akut livshotande tillstånd:
RING 112