Patientavgifter

Här finner du våra patientavgifter.
Vi följer de patientavgifter som Region Skåne satt upp.

Är du under 20 år eller över 85 år får du avgiftsfri vård.

Patientavgifterna 2022 i korthet

  • Besök på vårdcentral 200 kronor.
  • Besök till sjuksköterska är avgiftsfritt.
  • Avbokning måste ske minst 24 timmar före inbokat besök annars debiteras 400 kr för uteblivet besök.

VAR SÖKER DU NÄR VÅRDCENTRALEN ÄR STÄNGD?
Rådgivning och egenvårdsråd
dygnet runt:

Ring sjukvårdsrådgivningen tel 1177
eller gå in på: www.1177.se/skane

Kvällar och helger:

Kvällar, helger och helgdagar hänvisar vi till
Kvälls- och helgmottagningen.
Ring för att boka tid.

Telefontider:
Vardagar: 17.00-20.00
Helger: 10.00-20.00

Tel: 042-406 80 30

Följ hänvisningarna på telefonsvararen.

Mottagningen är öppen till 21.00 men patienterna kan inte komma in utan bokad tid.

Övrig tid hänvisar vi till:

Akutmottagning
Växel: 042-406 10 00

Vid akut livshotande tillstånd:
RING 112