Patientavgifter

Här finner du våra patientavgifter.
Vi följer de patientavgifter som Region Skåne satt upp.

Den 1 januari 2017 ändrades patientavgifterna för besök på vårdcentral och akutmottagningar i Skåne. Samtidigt blev besök på mottagning avgiftsfria i hela Sverige från 85-årsdagen.

I Skåne ändrades samtidigt fler patientavgifter för att förenkla och möjliggöra  nya läsningar för betalning och självincheckning.

Patientavgifterna 2017 i korthet

  • Besök på akutmottagning 400 kronor (tidigare 450 kronor).
  • Besök på Vårdcentral 200 kronor, oavsett om man är listad eller inte (tidigare 160 kronor för listade och 200 kronor för icke-listade).
  • Besök hos specialistläkare 300 kronor (samma som tidigare).
  • Läkarbesök med remiss från läkare 100 kronor (tidigare 200 kronor).
    Inget tillägg för hembesök (tidigare tillägg till besöksavgifterna med 100 kronor dagtid och 200 kronor vid jourbesök).
  • Avgift för uteblivet avgiftsfritt besök för vuxna 300 kronor (tidigare 200 kronor).

 

 

VAR SÖKER DU NÄR VÅRDCENTRALEN ÄR STÄNGD?
Rådgivning och egenvårdsråd
dygnet runt:

Ring sjukvårdsrådgivningen tel 1177
eller gå in på: www.1177.se/skane

Kvällar och helger:

Kvällar, helger och helgdagar hänvisar vi till
Kvälls- och helgmottagningen.
Ring för att boka tid.

 

Telefontider:
Vardagar: 17.00-20.00
Helger: 10.00-20.00

 

Tel: 042-406 80 30

 

Följ hänvisningarna på telefonsvararen.

Mottagningen är öppen till 21.00 men patienterna kan inte komma in utan bokad tid.

Övrig tid hänvisar vi till:

Akutmottagning
Växel: 042-406 10 00

Vid akut livshotande tillstånd:
RING 112