Patientavgifter

Här finner du våra patientavgifter.
Vi följer de patientavgifter som Region Skåne satt upp.

Är du under 20 år eller över 85 år får du avgiftsfri vård.

  • Besök på vårdcentral 200 kronor.
  • Besök till sjuksköterska är avgiftsfritt.
  • Avbokning måste ske minst 24 timmar före inbokat besök annars debiteras 400 kr för uteblivet läkarbesök. 300 kr för uteblivet sjuksköterskebesök som ej avbokats i tid.

VAR SÖKER DU NÄR VÅRDCENTRALEN ÄR STÄNGD?
Rådgivning och egenvårdsråd
dygnet runt:

Ring sjukvårdsrådgivningen tel 1177
eller gå in på: www.1177.se/skane

Kvällar och helger:

Kvällar, helger och helgdagar hänvisar vi till
Kvälls- och helgmottagningen.
Man måste ringa dit först för att boka tid.
Tel: 042-406 80 30

Telefontider:
Vardagar: 17.00-21.00
Lör- sön och helgdagar:
10.00-21.00

Öppettider:

Måndag – Fredag: 17:30 – 21:00
Lör- sön och helgdagar:
10.00-21.00

Kvälls- och helgmottagningen Helsingborg – 1177

Övrig tid hänvisar vi till:

Akutmottagning
Växel: 042-406 10 00

Vid akut livshotande tillstånd:
RING 112