Samtalsterapi

Vi har avtal med Region Skåne avseende vårdval psykoterapi s.k KBT

Vad gör en KBT-terapeut?

Psykologisk rådgivning som är en fokuserad form av KBT där vi ses för 1-3 samtal á cirka 30 minuter för att hjälpas åt att tydliggöra vilka beteendeförändringar Du skulle behöva göra för att öka Din livskvalitet och funktion. Det kan handla om de flesta typer av svårigheter eller problem som dyker upp i livet.

Från och med den 1/8 2016 kan vi också erbjuda KBT kort enligt rehabgarantin vilket innebär 6-13 samtal enligt högkostnadstaxa. Prata med din läkare om remiss. Det kan till exempel handla om lätt till medelsvår depression, ångest, eller stress.

Gemensamt för båda behandlingsformerna är att det mesta av vårt mänskliga beteende (sätt att handskas med känslor, tankar, relationer, problem) ses som inlärt. Vi fokuserar på hur ditt sätt att hantera problem kan påverka din livskvalitet här och nu. Vid varje rådgivningstillfälle/session kommer vi överens om en hemuppgift som syftar till att träna nya sätt att hantera svårigheter.

Har du frågor eller önskar boka besök? Varmt välkommen att höra av dig till vårdcentralen på 042-400 26 00. Det går oftast att ordna en tid eller ett telefonsamtal samma vecka.

VAR SÖKER DU NÄR VÅRDCENTRALEN ÄR STÄNGD?
Rådgivning och egenvårdsråd
dygnet runt:

Ring sjukvårdsrådgivningen tel 1177
eller gå in på: www.1177.se/skane

Kvällar och helger:

Kvällar, helger och helgdagar hänvisar vi till
Kvälls- och helgmottagningen.
Ring för att boka tid.

Telefontider:
Vardagar: 17.00-20.00
Helger: 10.00-20.00

Tel: 042-406 80 30

Följ hänvisningarna på telefonsvararen.

Mottagningen är öppen till 21.00 men patienterna kan inte komma in utan bokad tid.

Övrig tid hänvisar vi till:

Akutmottagning
Växel: 042-406 10 00

Vid akut livshotande tillstånd:
RING 112