Rökavvänjning

Att vara daglig rökare och att vara tobaksberoende.

Tobak, nikotin är starkt vanebildande som ger ett beroende. Nikotin i tobaken är hjärnans belöningssystem så att man måste tillföra nikotin för att inte må dåligt.
De flesta rökare vet att rökning är starkt kopplat till negativa hälsoeffekter och de flesta vill sluta.
Som rökare upplever man dock ofta psykologiska fördelar eller kan det vara ett sätt att koppla av och hantera stress.
Många gånger röker man utan att uppleva ett röksug. Rökning består av både ett kemiskt såväl som psykologiskt och socialt beroende, vilket innebär att det är en vana som kan vara svår att bryta. Men vill man sluta lyckas man om man är medveten om vad man har framför sig och förbereder sig ordentligt, men det kan vara minst lika effektivt att bestämma spontant att sluta på en gång.

Varför ska man sluta röka?

När man slutar röka minskar risken avsevärt att man drabbas av allvarliga sjukdomar. Som rökare har man en betydligt ökad risk att drabbas av olika former av cancer, kronisk lungsjukdom och hjärt-/kärlsjukdom. Har man möjlighet att själv återfå kontrollen över sin nikotinvana blir konditionen förbättrad, hy och tänder vackrare och man får bättre lukt- och smaksinne och friskare andedräkt. Många av de positiva hälsoeffekterna ses dessutom snabbt efter att man slutat röka, redan efter några minuter normaliseras blodtryck och puls och efter några veckor kan man själv märka förbättringar i kondition och lungkapacitet.

Att sluta röka.

Till att börja med är det bra att kartlägga sitt rökbeteende. Notera varje cigarett samt när, var och varför du röker den och skatta sedan hur stort ditt rökbegär var innan du rökte cigaretten.

Rökavvänjning och tobaksterapeut.

När man fått lite kontroll på sitt rökbeteende är det bra att dra ned på sitt rökande redan innan slutdatum infaller, förslagsvis genom att hoppa över de cigaretter man tidigare definierat som rätt meningslösa. Somliga rökare föredrar att ta ett spontant beslut om att sluta röka utan någon nedtrappning. Det finns inga belägg för att det ena tillvägagångssättet skulle leda till bättre resultat än det andra. Det är också bra att tala om för sin omgivning att man planerar sluta röka, detta ger ökat stöd och förståelse från omgivningen och kan fungera som en extra motivationskraft när man vill bevisa att man faktiskt kan lyckas.

Länkar:

1177 – Om rökning och snusning

VAR SÖKER DU NÄR VÅRDCENTRALEN ÄR STÄNGD?
Rådgivning och egenvårdsråd
dygnet runt:

Ring sjukvårdsrådgivningen tel 1177
eller gå in på: www.1177.se/skane

Kvällar och helger:

Kvällar, helger och helgdagar hänvisar vi till
Kvälls- och helgmottagningen.
Man måste ringa dit först för att boka tid.
Tel: 042-406 80 30

Telefontider:
Vardagar: 17.00-21.00
Lör- sön och helgdagar:
10.00-21.00

Öppettider:

Måndag – Fredag: 17:30 – 21:00
Lör- sön och helgdagar:
10.00-21.00

Kvälls- och helgmottagningen Helsingborg – 1177

Övrig tid hänvisar vi till:

Akutmottagning
Växel: 042-406 10 00

Vid akut livshotande tillstånd:
RING 112