Läkarmottagning

Allmänmedicin är en medicinsk specialitet. En specialist i allmänmedicin kallas på svenska allmänmedicinare. En allmänmedicinare eller distriktläkare ska kunna möta människor i alla åldrar som söker för alla sorters problem med hälsan. Allmänmedicinaren kan vid mötet undersöka, bedöma besvären, ställa diagnos och behandla allt från enklare åkommor till svårare och kroniska sjukdomar. Om allmänmedicinaren bedömer att patientens tillstånd kräver utredning eller behandling hos någon annan specialistläkare, får patienten hjälp att komma dit.

En allmänläkare är också en läkare som en person kan träffa flera gånger under lång tid och för olika problem. På så vis kan en ömsesidig tillit byggas upp och läkaren får samtidigt en kunskap om den personens sjukdomshistoria och hela livssituationen.

VAR SÖKER DU NÄR VÅRDCENTRALEN ÄR STÄNGD?
Rådgivning och egenvårdsråd
dygnet runt:

Ring sjukvårdsrådgivningen tel 1177
eller gå in på: www.1177.se/skane

Kvällar och helger:

Kvällar, helger och helgdagar hänvisar vi till
Kvälls- och helgmottagningen.
Ring för att boka tid.

Telefontider:
Vardagar: 17.00-20.00
Helger: 10.00-20.00

Tel: 042-406 80 30

Följ hänvisningarna på telefonsvararen.

Mottagningen är öppen till 21.00 men patienterna kan inte komma in utan bokad tid.

Övrig tid hänvisar vi till:

Akutmottagning
Växel: 042-406 10 00

Vid akut livshotande tillstånd:
RING 112