Hjärtsviktsmottagning

Hjärtsviktsmottagningens huvuduppgifter är att

  • Bekräfta diagnosen
  • Optimera behandlingen
  • Informera och utbilda patienter och deras anhöriga
  • Ge stöd och råd

Vi kan erbjuda våra patienter

  • Bedömning av nuvarande situation och framtida behov, fysiska såväl som psykiska och sociala
  • Bedömning av den medicinska behandlingen utifrån etablerade riktlinjer
  • Icke farmakologisk (läkemedels) behandling
VAR SÖKER DU NÄR VÅRDCENTRALEN ÄR STÄNGD?
Rådgivning och egenvårdsråd
dygnet runt:

Ring sjukvårdsrådgivningen tel 1177
eller gå in på: www.1177.se/skane

Kvällar och helger:

Kvällar, helger och helgdagar hänvisar vi till
Kvälls- och helgmottagningen.
Ring för att boka tid.

Telefontider:
Vardagar: 17.00-20.00
Helger: 10.00-20.00

Tel: 042-406 80 30

Följ hänvisningarna på telefonsvararen.

Mottagningen är öppen till 21.00 men patienterna kan inte komma in utan bokad tid.

Övrig tid hänvisar vi till:

Akutmottagning
Växel: 042-406 10 00

Vid akut livshotande tillstånd:
RING 112