Patientsäkerhet

Ansvarig för vården

På Helsingborgs Vårdcentral har verksamhetschefen ansvar för vården och verksamheten. Om du har synpunkter på vården eller behöver få hjälp kan du kontakta verksamhetschefen.

Patientnämnden

Du kan också vända dig till Region Skånes patientnämnd för att få hjälp och stöd. Patientnämnden är en opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig kostnadsfritt. Nämndens uppgift är att lösa problem som uppstått i kontakten mellan patient och personal. Kontaktuppgifter hittar du på hemsidan
1177.se – Om man inte är nöjd med vården
LÖF Personskadereglering
Om du vill söka ersättning för en skada som uppstått vänder du dig till LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) eller ladda ner blankett från LÖF. Kontakta LÖF för mer information om vad försäkringen omfattar.

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

Du kan vända dig till IVO om du blivit utsatt för en felbehandling i vården och anser att det måste utredas. Adressen är www.ivo.se – Anmäla och rapportera.
IVO utreder din anmälan genom att tillskriva verksamhetschefen samt begära en utredning. Du kan också vända dig till IVOs regionala enhet med frågor som rör din rätt som patient och eventuell begäran om att din journal helt eller delvis ska förstöras.

Patientsäkerhetsberättelse

Ledningen för Helsingborgs Vårdcentral har det övergripande ansvaret för bolagets patientsäkerhetsarbete. Verksamhetschefen har ansvaret för hur arbetet bedrivs och följs upp. Varje medarbetare på enheten har eget ansvar för sitt patientarbete.
Vid befarad eller inträffad patientskada skall medarbetaren rapportera vårdavvikelse till verksamhetschefen, som gör en händelseanalys och tar fram åtgärdsförslag. Regelbundna uppföljningar sker vid arbetsplatsträffar. Vårdavvikelserna, utredningarna samt åtgärderna sammanställs av ledningen för Helsingborgs Vårdcentral

VAR SÖKER DU NÄR VÅRDCENTRALEN ÄR STÄNGD?
Rådgivning och egenvårdsråd
dygnet runt:

Ring sjukvårdsrådgivningen tel 1177
eller gå in på: www.1177.se/skane

Kvällar och helger:

Kvällar, helger och helgdagar hänvisar vi till
Kvälls- och helgmottagningen.
Man måste ringa dit först för att boka tid.
Tel: 042-406 80 30

Telefontider:
Vardagar: 17.00-21.00
Lör- sön och helgdagar:
10.00-21.00

Öppettider:

Måndag – Fredag: 17:30 – 21:00
Lör- sön och helgdagar:
10.00-21.00

Kvälls- och helgmottagningen Helsingborg – 1177

Övrig tid hänvisar vi till:

Akutmottagning
Växel: 042-406 10 00

Vid akut livshotande tillstånd:
RING 112