Aktuellt

Munskydd för alla som vistas inom vården

Alla – personal, patienter och besökare – bör använda munskydd när de vistas tillsammans i vårdlokaler. Det har Region Skåne beslutat.

Smittspridningen av covid-19 i Skåne är nu så allvarlig att åtgärderna i vården behöver skärpas ytterligare. Beslutet gäller från och med måndag 11/1-2021 och tills vidare.

– Vi gör det här som en extra förebyggande åtgärd mot smittspridning i vården. Eftersom samhällsspridningen av covid-19 nu är så hög är det också högre risk att smittan sprider sig in vården via personal, besökare och patienter, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Patienter, besökare och medföljande

Sedan i mitten av december gäller att personal ska använda munskydd och visir i patientnära arbete. Dagens beslut innebär att munskydd nu även bör användas av patienter, dels i vårdlokaler för öppenvård och dagvård och dels för inneliggande patienter i vårdlokaler utanför det egna rummet. Även medföljande och besökare bör använda munskydd i vårdlokaler. Beslutet gäller alla över tolv år.

Det är vården som tillhandahåller munskydden. Det är fortfarande besöksförbud men vissa undantag görs, såsom vid vård i livets slutskede eller i andra ömmande situationer.

VAR SÖKER DU NÄR VÅRDCENTRALEN ÄR STÄNGD?
Rådgivning och egenvårdsråd
dygnet runt:

Ring sjukvårdsrådgivningen tel 1177
eller gå in på: www.1177.se/skane

Kvällar och helger:

Kvällar, helger och helgdagar hänvisar vi till
Kvälls- och helgmottagningen.
Ring för att boka tid.

Telefontider:
Vardagar: 17.00-20.00
Helger: 10.00-20.00

Tel: 042-406 80 30

Följ hänvisningarna på telefonsvararen.

Mottagningen är öppen till 21.00 men patienterna kan inte komma in utan bokad tid.

Övrig tid hänvisar vi till:

Akutmottagning
Växel: 042-406 10 00

Vid akut livshotande tillstånd:
RING 112