Arbetsterapeut

Vår arbetsterapeut hjälper dig till en väl fungerande vardag efter sjukdom eller skada, eller om du har ett medfött funktionshinder. Vi arbetar också förebyggande. Till oss kan du vända dig med eller utan en remiss.

Hos arbetsterapeuten kan du få hjälp med:

  • Olika hjälpmedel, rehabilitering eller funktionsnedsättningar.
  • Träningsprogram, ergonomiska råd, behandling och uppföljning.
  • Vid behov tillverkas eller provas färdiga stödförband ut, för att ge stöd vid olika problem i händer, fingrar. handskador, frakturer och övriga
    ledbesvär.

Arbetsterapins mål är att tillsammans med klienten utreda och hitta möjligheter att klara av aktiviteterna i hemmet, på arbetsplatsen och på fritiden.

Länk:

Blankett för samtycke (PDF)

VAR SÖKER DU NÄR VÅRDCENTRALEN ÄR STÄNGD?
Rådgivning och egenvårdsråd
dygnet runt:

Ring sjukvårdsrådgivningen tel 1177
eller gå in på: www.1177.se/skane

Kvällar och helger:

Kvällar, helger och helgdagar hänvisar vi till
Kvälls- och helgmottagningen.
Ring för att boka tid.

Telefontider:
Vardagar: 17.00-20.00
Helger: 10.00-20.00

Tel: 042-406 80 30

Följ hänvisningarna på telefonsvararen.

Mottagningen är öppen till 21.00 men patienterna kan inte komma in utan bokad tid.

Övrig tid hänvisar vi till:

Akutmottagning
Växel: 042-406 10 00

Vid akut livshotande tillstånd:
RING 112